819276 RB 00 FB.EPS 1000Zodra het mestmonster van jouw paard bij HippoSupport binnen is, kan het mestonderzoek worden uitgevoerd. Bij binnenkomst wordt het monster opgeslagen in de koelkast, totdat het onderzocht wordt. HippoSupport streeft er naar om alle monsters binnen 24 uur te onderzoeken. 

Standaard Mestonderzoek
Het mestonderzoek van HippoSupport wordt uitgevoerd middels de gemodificeerde McMaster methode. Meer over deze methode kun hier vinden. Met deze methode kan op een betrouwbare manier onderzocht worden of de volgende wormeitjes aanwezig zijn in de mest (klik op de link voor meer informatie); 

  1. Grote bloedworm
  2. Kleine bloedworm
  3. Spoelworm
  4. Veulenworm

Naast de bovengenoemde wormsoorten is het mogelijk om wormeitjes tegen te komen van de volgende wormen (klik op de link voor meer informatie); 

 1. Lintworm
 2. Aarsworm / aarsmade

Het kan zijn dat er géén wormeitjes worden gevonden in het monster, terwijl het paard wel een parasitaire infectie heeft. Dat kan verschillende oorzaken hebben. In de winter zijn wormen vaak minder actief en leggen dan vaak geen of minder eitjes. Daarnaast kennen wormen een levenscyclus waarbij zij verschillende stadia doorlopen en slechts in de volwassen fase worden eitjes geproduceerd. Het kan dus zijn dat een paard wel een worminfectie heeft, maar dat er geen eitjes geproduceerd worden. Dit wordt wel een vals negatieve uitslag genoemd. Daarom is het regelmatig uitvoeren van mestonderzoek essentieel om op betrouwbare wijze als basis te dienen voor het wormmanagement.

Als service onderzoekt HippoSupport ook alle mestmonsters op de aanwezigheid van zand en doen wij een quickscan op de verteringsgraad. 

Aanvullend onderzoek
HippoSupport biedt naast het standaard mestonderzoek ook aanvullend onderzoek naar de volgende parasieten;

 1. Aarsworm
 2. Leverbot
 3. Longworm

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer, of accepteer door te sluiten.