TessHallo,

Mijn naam is Tess en ik loop stage bij HippoSupport. Hierbij weer een verslag van wat we afgelopen week hebben gedaan.

Begin januari hebben wij een aantal onderzoeken gedaan rondom bloedworminfecties en de overlevingkans van de bloedwormen bij koudere temperaturen. Nu is gebleken dat de bloedwormeitjes goed tegen de kou beschermd zijn en dit dus ook kunnen overleven! We hebben diezelfde eitjes nu ook op kweek gezet om te kijken of er nog levende larven uit kunnen komen.

Omdat het op kweek zetten 2 weken duurt, hebben we een aantal andere onderzoeken uitgevoerd, namelijk het onderzoeken van schapenmest.

Bij schapen komt een aantal wormen voor die ook bij paarden voorkomen, zoals de bloedworm. Het is wel een ander soort worm, maar de eitjes lijken best veel op elkaar. Ook de leverbot is hier een voorbeeld van. Leverbot komt bij paarden niet veel voor, omdat het paard geen geschikte gastheer is voor de leverbot. Een schaap hierin tegen wel. Toch zou een paard wel een leverbotinfectie kunnen oplopen. Het paard zou hiervoor dan in een vochtige omgeving moeten leven/weiden en deze delen met schapen. Ook zou een verminderde weerstand de kans kunnen vergroten. Bij een gezond paard is de kans klein dat een leverbot zijn levenscyclus kan voltooien.

Toch vonden wij het leerzaam om dit leverbot onderzoek uit te voeren. Deze is namelijk heel anders dan een standaard mestonderzoek en de Bearmann methode. We hebben schapenmest kunnen regelen en verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Het schapenmest monster was een mengmonster (mest van verschillende schapen door elkaar) van een kleine kudde. Het mestmonster is genomen op 09-01-2019. Voor alle onderzoeken is dit mengmonster gebruikt.

We hebben de schapenmest onderzocht op de volgende wormen:
-Longworm
-Lintworm
-Leverbot 
-Bloedworm

We zijn begonnen met de standaard Mc Master methode. Met deze methode konden we oa de lintworm en bloedworm onderzoeken. Dit onderzoek is gedaan op 10-01-2019 

De uitslag: 

-Lintworm 21 eitjes = EPG 1050
-Bloedworm 2 eitjes = EPG 100
Monieza 10 1 2019 cropDe eigenaar van de schapen dacht al gezien te hebben dat er een lintworminfectie zou zijn bij de schapen. Dit is dus bevestigd tijdens het onderzoek. Ook hebben we een lichte bloedworminfectie aangetroffen.

 

 

 

Leverbotei

Op 14-01-2019 hebben we een leverbot onderzoek uitgevoerd. Bij een leverbotonderzoek maken wij gebruiken van de gemodificeerde Dorsman methode. Bij deze methode wordt de mest opgelost in water. Dit mengsel gaat dan door verschillende zeven. In de laatste zeef blijven dan de eitjes over. Deze kunnen onder de microscoop bekeken worden. Tijdens dit onderzoek zijn wij geen leverbot eitjes tegen gekomen.

Als laatste hebben we de mest onderzocht op longworm. Dit onderzoek hebben we gedaan d.m.v. de Bearmann methode. Dit onderzoek is uitgevoerd op 15-01-2019. Wij zijn met dit onderzoek geen longwormlarven tegengekomen.

Ik vond dit een leerzame week, omdat we alle verschillende methodes hierbij behandeld hebben. Ook was het leuk om het verschil te zien tussen de schapenmest en paardenmest. Schapenmest bestaat uit hele kleine deeltjes. Door die kleine deeltjes gaat er meer mee door de zeef. Het uiteindelijke mengsel wat dan onderzocht moet worden is hierbij dan veel donkerder en bevat meer deeltjes. Donkere mengsels met veel kleine deeltjes zijn moeilijker te onderzoeken. Je moet heel goed opletten of je niet per ongelijk eitjes over het hoofd ziet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer, of accepteer door te sluiten.