Recht op retour (herroepingsrecht of bedenktermijn)

 • Is het recht op retour (bedenktermijn of herroepingsrecht) ook van toepassing op mestonderzoek?

Nee, de producten in de categorie mestonderzoek (individuele mestkits en groeps- en stalpakketten) worden volgens specificaties van de consument vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, en/of zijn duidelijk voor de opdrachtgever bestemd en zijn derhalve uitgesloten van het recht op retour. 

 • Ik heb mijn bestelling ontvangen, maar ik heb het verkeerde besteld. Wat nu?

Ontdek je na ontvangst van je bestelling dat je het verkeerde hebt besteld? Bijvoorbeeld een groeps- of stalpakket in plaats van individuele mestkits? Neem dan even contact met ons op, dan kijken wij samen hoe wij dit het beste op kunnen lossen, zonder onnodige kosten voor (retour)zendingen te maken. 

Houdbaarheid van de mestkits en groeps- en stalpakketten

 • Waarom zit er een houdbaarheidsdatum op de mestkits en de groeps- en stalpakketten?

Onze prijsstelling is gebaseerd op alle relevante kosten die wij maken voor het opsturen van de materialen en het uitvoeren van de onderzoeken, zoals personeelskosten, energiekosten en materiaalkosten. In recente jaren zijn wij geconfronteerd met stijgingen van de energiekosten en is de inflatie sterk toegenomen. Het is lastig om een potentiele  toename van de kosten in onze prijzen door te rekenen en te voorkomen dat onze klanten teveel betalen als de verwachte kostenstijging niet gebeurt. Wij hebben er voor gekozen de prijzen scherp te houden en een houdbaarheidsdatum toe te passen. Dat betekent natuurlijk niet dat de mestkit of het pakket niet meer te gebruiken is als de houdbaarheidsdatum verstreken is. Sterker nog, het pakket of de mestkit kan nog gewoon gebruikt worden, het onderzoek wordt nog gewoon uitgevoerd, maar het kan zijn dat wij een kleine toeslag in rekening brengen. Wil je hier meer over weten, neem dan vooral contact met ons op; klik hier

 • De houdbaarheidsdatum van mijn mestkit/groeps- of stalpakket is verlopen. Wat nu?

Wij willen hier vooral zo flexibel mogelijk mee omgaan. Een beperkte overschrijding van de houdbaarheidsdatum is geen probleem.Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan kan het pakket of de mestkit gewoon gebruikt worden. Het kan alleen zijn dat wij een kleine toeslag in rekening brengen. Hoeveel de toeslag is, hangt af van hoe oud de mestkit/het pakket is en de eventuele prijsaanpassing sinds de aanschaf. Neem vooral van te voren even contact met ons op als je hier vragen over hebt; klik hier

 • Hoeveel is de toeslag als de houdbaarheidsdatum van mijn mestkit/groeps- of stalpakket is verlopen?

Van te voren is lastig te zeggen of er toeslag van toepassing is en zo ja, hoeveel dat is. Wij willen hier vooral zo flexibel mogelijk mee omgaan. Hoeveel de toeslag is, hangt af van hoe oud de mestkit/het pakket is en de eventuele prijsaanpassing sinds de aanschaf. Neem vooral van te voren even contact met ons op als je hier vragen over hebt; klik hier

Verpakken en opsturen van mestmonsters

 • Verpakken van monsters in de individuele mestkits

Mestmonsters vallen voor de wet onder Biologische monsters van categorie B. Dat betekent dat het per post versturen van deze monsters alleen mag als aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (UN3373 en P650) wordt voldaan. Daarnaast is het vereist dat de monsters geschikt zijn voor onderzoek zodra ze bij ons in het lab binnenkomen en ook daarvoor zijn er enkele eisen aan het verpakken van de monsters. Onze individuele mestkits en groeps- en stalpakketten zijn zó samengesteld, dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer de meegeleverde instructies worden opgevolgd. Onderstaand de meestegestelde vragen over het verpakken van de monsters. 

Heel kort samengevat worden individuele monsters als volgt verpakt; 

 1.  1 a 2 balletjes mest in de meegeleverd handschoen
 2. Handschoentje dichtknopen
 3. Handschoentje samen met het meegeleverde absorptievelletje in de safetybag
 4. Lucht uit de safetybag drukken
 5. Safetybag dichtplakken (witte beschermlaagje eraf halen en dichtplakken)
 6. Safetybag (met het monster erin) tussen het meegeleverde kartonnen inlegvel plaatsen
 7. Kartonnen inlegvel (met de safetybag ertussen) samen met de ingevulde vragenlijst in de retourenvelop

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over het verpakken van de individuele monsters. 

 • Krijg ik altijd een reminder voor een volgend mestonderzoek?  – Ja, als je mestonderzoek hebt uit laten voeren voor je paard, ontvang je in principe altijd per email een reminder voor een volgend onderzoek. Wanneer dit is, hangt af van de individuele situatie van jouw paard. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat je geen reminder ontvangt, bijvoorbeeld door een technische storing, of wanneer deze in de spambox terecht komt. Op ieder rapport dat je van ons ontvangt, vermelden wij wanneer wij een nieuw mestonderzoek adviseren en rond welke datum je hiervoor een reminder ontvangt van ons. Wil je de reminder liever op een ander moment ontvangen, laat het ons dan weten, dan passen wij dat aan.
 • Wanneer ontvang ik een reminder voor een volgend mestonderzoek?  – Je ontvangt van ons in principe altijd per email een reminder voor een volgend onderzoek. Wanneer dit is, hangt af van de individuele situatie van jouw paard. Op ieder rapport dat je van ons ontvangt, vermelden wij wanneer wij een nieuw mestonderzoek adviseren en rond welke datum je hiervoor een reminder ontvangt. 
 • Ik heb een reminder ontvangen, maar geen mestonderzoek ingestuurd. Krijg ik nu een nieuwe reminder? Nee, je ontvangt geen nieuwe reminder in dit geval. Wil je wel een nieuwe reminder ontvangen of liever op een ander moment een reminder ontvangen, neem dan even contact met ons op, dan passen wij deze aan, of zetten wij deze voor je in het systeem. 
 • Hoe ontvang ik de reminder voor een volgend mestonderzoek? Je ontvangt de reminder voor een volgend onderzoek altijd per email. Let op! Het kan gebeuren dat deze in de spambox terechtkomt. 
 • Kan ik een mestmonster ook in een gewone envelop opsturen?  – Nee, monsters mogen alleen verpakt en opgestuurd worden in de door ons verstrekte verpakkingsmaterialen, volgens de door ons meegeleverde instructies.
 • Moet ik de Safetybag dichtplakken? – Ja, dat is verplicht volgens de P650 verpakkingseisen. Wanneer de safetybag  niet is dichtgeplakt, bestaat het risico dat mest/mestwater uit de safetybag lekt en dit op de overige post en de postbezorger komt en dat willen wij graag voorkomen.
 • Kan ik het monster zonder handschoentje (of een zakje) in de safetybag doen? – Nee, de P650 verpakkingseisen schrijven voor dat het monster in een “primaire” verpakking moet zitten. Dit is het handschoentje, of een ander zakje. Deze moet dichtgeknoopt zijn. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat het monster direct in contact komt met het absorptievel. Hierdoor droogt het monster namelijk uit, waardoor het niet meer geschikt is voor onderzoek.
 • Is het absorptievelletje verplicht? – Ja, dit velletje is verplicht volgens de P650 verpakkingseisen. Dit velletje zorgt ervoor dat als er toch wat vocht uit de primaire verpakking (het handschoentje of een zakje) lekt, dat deze opgevangen wordt. Zorg wel dat het monster in een dichtgeknoopt handschoentje (of zakje) zit en dat het monster dus niet direct in contact komt met het absorptievel. Hierdoor droogt het monster uit, waardoor het niet meer geschikt is voor onderzoek.
 • Hoeveel mest moet ik opsturen? – Van een normaal paard hebben wij aan 1 of 2 balletjes mest genoeg. Van kleinere pony’s is dat 3/4 balletjes. Past het niet fatsoenlijk in hetmeegeleverde handschoentje? Dan heb je teveel mest verzameld. Gooi dus wat weg, tot het fatsoenlijk in het handschoentje past.
 • Kan ik het monster ook zonder de safetybag op sturen? – Nee, de Safetybag is speciaal gemaakt voor het versturen van Biologische monsters. Wanneer de safetybag op de juiste manier wordt dichtgeplakt, is deze vloeistofdicht en kan er dus geen vloeistof lekken. Daarnaast is het gemaakt van een zeer sterk plastic, dat getest is op hoe stevig het is. Als het tussen het kartonnen vel geplaatst wordt, zou het onder normale omstandigheden niet lek moeten raken.
 • Is het kartonnen velletje verplicht? – Ja, dit kartonnen velletje is verplicht. Dit kartonnetje zorgt ervoor dat de safetybag niet lek kan raken wanneer er iets scherps van buitenaf de safetybag zou doorboren (en dat gebeurt een enkele keer nog wel eens). 
 • Moet het kartonnen velletje in de Safetybag? Nee, het kartonnen velletje gaat niet IN de safetybag, maar EROMHEEN, anders gezegd, de safetybag gaat dus tussen het kartonnen velletje. 
 • Hoe vers moet de mest zijn? – De mest moet zo vers mogelijk zijn. Stuur daarom alleen mest op die op dezelfde dag isverzameld. Lukt het onverhoopt niet de mest nog dezelfde dag te versturen? Bewaar het monster dan koel en stuur het de volgende dag op. 
 • Wanneer kan ik de mest opsturen?Stuur monsters alleen van maandag tot en met woensdag op. Zendingen die in het weekend worden opgestuurd lopen vaak vertraging op bij de bezorging. Controleer altijd onze website én facebookpagina voor aangepaste openingstijden vanwege vakanties of feestdagen.  
 • Moet ik de vragenlijst altijd invullen? – Ja, om het monster te kunnen verwerken, hebben wij een ingevulde vragenlijst nodig. Als het paard bekend is bij ons, dan hoeven de achtergrondinformatie en preventieve maatregelen alleen ingevuld te worden als er iets is gewijzigd. De gegevens zijn essentieel voor het juist interpreteren van de resultaten en het verstrekken van ons advies. Daarnaast zijn de gegevens vereist om te controleren om welk paard het gaat, zodat wij er zeker van zijn dat wij de uitslagen koppelen aan het juiste paard. Monsters zonder (compleet ingevulde) vragenlijst kunnen niet worden verwerkt. Pas als de gegevens zijn aangeleverd, kunnen deze monsters worden verwerkt. Dit zorgt voor de nodige vertraging in de verwerking.  

Verpakken van monsters in de groeps- en stalpakketten

Mestmonsters vallen voor de wet onder Biologische monsters van categorie B. Dat betekent dat het per post versturen van deze monsters alleen mag als aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (UN3373 en P650) wordt voldaan. Daarnaast is het vereist dat de monsters geschikt zijn voor onderzoek zodra ze bij ons in het lab binnenkomen en ook daarvoor zijn er enkele eisen aan het verpakken van de monsters. Onze individuele mestkits en groeps- en stalpakketten zijn zó samengesteld, dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer de meegeleverde instructies worden opgevolgd. Onderstaand de meestegestelde vragen over het verpakken van de monsters. 

Bij ieder pakket ontvang je onze uitgebreide instructies en een vragenlijst. Pakketten zonder (compleet) ingevulde
vragenlijst worden niet in behandeling genomen. Wanneer gegevens ontbreken, of niet correct zijn ingevuld, rekenen wij administratiekosten.

Heel kort samengevat worden groeps- en stalpakketten als volgt verpakt; 

 • Vul de meegeleverde buisjes tot iets onder de rand met verse mest
 • Draai de dop op het monster
 • Plak het ingevulde etiket op het buisje (goed aandrukken)
 • Doe dit voor alle monsters
 • Vul op de vragenlijst de paarden (en bijbehorende gegevens) op de vragenlijst in. 
 • Doe de monsters samen met een absorptievelletje in de safetybag (er kunnen maximaal 14 buisjes in 1 safetybag)
 • Sluit de safetybag door de witte plaklaag te verwijderen de safetybag dicht te plakken
 • Doe de safetybag(s) met monsters samen met de ingevulde vragenlijst(en) in de verzenddoos
 • Sluit de duis met de meegeleverde sticker

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over het verpakken van de groeps- en stalpakketten. 

 • Kan ik de buisjes uit het groeps- of stalpakket in delen insturen voor onderzoek? – Nee, de groeps- en stalpakketten zijn bedoeld om in 1 keer de monsters te verzamelen en in te sturen voor onderzoek. Alleen dan kunnen wij deze pakketten voor dit scherpe tarief aanbieden. Wanneer niet alle monsters in 1 keer worden ingestuurd, dan geldt een toeslag, welke kan op lopen tot € 4,30 per monster. 
 • Moet de hele vragenlijst ingevuld worden? – Ja, zowel alle contactgegevens (bovenin), als de gegevens van de paarden moeten ingevuld worden. Ook als de paarden al bij ons bekend zijn. Pakketten zonder (ingevulde) vragenlijst worden niet verwerkt. Pas als de gegevens zijn aangeleverd wordt het pakket verwerkt. Hierdoor loopt de verwerking vertraging op.
 • Een of meer paarden hebben bijnamen, hoe vermeld ik deze op de vragenlijst en monsterbuisjes? – Zorg altijd dat de naam op het monsterbuisje en de vragenlijst overeen komt. Vermeld altijd de officiële naam en eventuele bijnamen. 
 • Alle paarden staan op de vragenlijst, maar niet van alle paarden wordt een monster ingestuurd. Wat moet ik nu doen? – Het aantal monsterbuisjes dat wordt ingestuurd, moet overeenkomen met het aantal paarden dat op de lijst staan EN er mogen alleen namen op de vragenlijst staan waar ook monsters voor worden ingestuurd. Streep dus alle namen door waarvoor geen monster wordt ingevuld. 
 •  Ik heb een groepspakket van 5 besteld, maar ik stuur maar 4 monsters op, kan dat? – Nee, de groeps- en stalpakketten zijn bedoeld om in 1 keer de monsters te verzamelen en op te sturen voor onderzoek. Wanneer minder monsters worden ingestuurd geldt een toeslag van €4,30 per monster. Uiteraard kan het resterende monsterbuisje bij een later onderzoek worden meegestuurd. 

Wat kan ik doen om vertraging in de postbezorging en/of verwerking in het lab zoveel mogelijk te voorkomen?

Bij iedere mestkit (of bij de groeps- en stalpakketten) ontvang je van ons instructies voor het verpakken van de monsters. Die instructies luisteren best wel nauw. Dat heeft te maken met 2 dingen;

 • Het borgen van de kwaliteit van het monster tijdens de postbezorging
 • De wet- en regelgeving waaraan het per post versturen van mestmonsters moet voldoen

Om er voor te zorgen dat mestmonsters die opgestuurd worden van voldoende kwaliteit zijn om een betrouwbaar mestonderzoek op te doen, is het belangrijk dat het monster verpakt wordt volgens de instructies. Dat betekent; 

 1.  1 a 2 balletjes mest in de meegeleverd handschoen
 2. Handschoentje dichtknopen
 3. Handschoentje samen met het meegeleverde absorptievelletje in de safetybag
 4. Lucht uit de safetybag drukken
 5. Safetybag dichtplakken (witte beschermlaagje eraf halen en dichtplakken)
 6. Safetybag (met het monster erin) tussen het meegeleverde kartonnen inlegvel plaatsen
 7. Kartonnen inlegvel (met de safetybag ertussen) samen met de ingevulde vragenlijst in de retourenvelop

Als de monsters volgens deze instructies worden verpakt, is de kwaliteit tijdens de postbezorging geborgd en is het risico dat de monsters met vertraging worden bezorgd zo klein mogelijk. 

Onderstaand de dingen die wij het vaakst mis zien gaan en onze tips om dat te voorkomen;

 • Monster niet in handschoentje, maar direct samen met absorptievel in Safety Bag – Als dit gebeurt, is het monster eigenlijk altijd wel verloren. Het droogt uit, en is  niet meer geschikt voor onderzoek. Doe het monster in het handschoentje, knoop dat dicht en doe het met het absorptievel in de safety bag.
 • Safetybag niet tussen  kartonnen inlegvel – Soms zit de Safetybag niet tussen hart kartonnen inlegvel maar ernaast, of het zit er helemaal niet bij. Het monster kan  zo lekraken bij de postbezorging en droogt daardoor uit, en is niet meer geschikt voor onderzoek. Doe de safetybag dus tussen het kartonnen inlegvel. 
 • Géén vragenlijst – Een monster zonder (ingevulde) vragenlijst kunnen wij niet verwerken. Er gaat veel tijd zitten in het uitzoeken waar het monster vandaan komt. Dergelijke monsters leggen wij opzij om op een rustiger moment te proberen uit te zoeken van wie het zou kunnen zijn. Controleer of je de (ingevulde) vragenlijst hebt bijgevoegd voordat je het monster opstuurt. Heb je het monster al opgestuurd en kom je erachter dat je de vragenlijst bent vergeten? Neem dan direct contact met ons op.
 • Vragenlijst niet ingevuld – Zonder ingevulde vragenlijst kunnen wij het monster niet verwerken, ook als de gegevens van de eigenaar/verzorger er wel op staan. Wij zien namelijk in de praktijk heel vaak dat iemand een nieuw paard heeft, of dat er een paard is bijgekomen. Daar hebben wij geen zicht op. Wij doen geen aannames over welk paard het zal gaan, omdat wij daarmee het risico lopen een uitslag te koppelen aan een verkeerd paard, met alle gevolgen van dien voor de advisering. Het monster wordt opzij gelegd om op een rustig moment navraag te doen bij de eigenaar/verzorger om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Voorkom  vertraging door de vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen.
 • Gegevens paard niet compleet op vragenlijst – De gegevens van het paard zijn nodig om de uitslag te kunnen koppelen aan het juiste paard in ons systeem (als het al bekend is). Vaker dan je zou denken, worden monsters van hetzelfde paard onder verschillende namen ingestuurd. Wij maken te vaak mee dat monsters van één paard onder (soms wel 5!) verschillende namen worden ingestuurd. Alleen de naam van een paard is niet voldoende om de uitslag te kunnen koppelen in ons systeem. Vragenlijsten waarbij de gegevens van het paard niet (compleet) zijn ingevuld, leggen wij opzij om op een rustiger moment navraag te doen bij de eigenaar/verzorger om zo de ontbrekende gegevens te krijgen en/of het paard te kunnen koppelen in ons systeem. Voorkom dus vertraging door de vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen.
 • Meerdere paarden op 1 vragenlijst – Het formulier is niet ingericht op gegevens van meerdere paarden. Het wordt daarom altijd onoverzichtelijk als er gegevens van meer paarden opstaan, waardoor het risico bestaat dat gegevens niet correct verwerkt worden. Dergelijke monsters/vragenlijsten leggen wij opzij, zodat wij op een rustiger moment goed kunnen kijken welke informatie bij welk paard hoort en/of de eigenaar/verzorger om nadere toelichting/bevestiging kunnen vragen. Je kunt beter de vragenlijst even kopiëren en voor het tweede paard een apart formulier bijvoegen.
 • Monsters te laat in de week ingestuurd – Stuur monsters alleen op maandag t/m woensdag in (met de post van die dag). PostNL heeft regelmatig vertraging in de postverwerking. Monsters die later in de week worden opgestuurd lopen het risico door die vertraging pas na het weekend (pas op dinsdag) bij ons bezorgd te worden. Heb je in het weekend een monster verzameld? Bewaar het dan koel en stuur het op maandag. 
 • Monsters als brievenbuspakketje opgestuurd – Wat precies de reden is is ons niet helemaal duidelijk, maar wij zien vaak vertraging met monsters die als brievenbuspakketje worden opgestuurd. Je kunt monsters daarom het beste als gewone brievenbuspost versturen, dat scheelt ook nog eens op de verzendkosten.
 • Geen safetybag gebruikt – Als het monster alleen in het handschoentje zit en niet in de safetybag, dan is het onvoldoende bescherm tijdens de postbezorging. De kans is groot dat het handschoentje kapot gaat en het monster uitdroogt. Gebruik altijd de meegeleverde safetybag. Is er iets mis gegaan bij het verpakken, neem dan contact met ons op.
 • Monster is niet correct verpakt of gefrankeerd – Als een monster niet correct is verpakt of als er onvoldoende postzegels zijn geplakt, kan dit bij PostNL vertraging opleveren. Volg daarom nauwgezet de instructies op en plak voldoende postzegels (of bestel direct een postzegel mee als je mestkits bestelt, dan zit je altijd goed)

Waarom is het zo belangrijk om de vragenlijst altijd zo compleet mogelijk in te vullen?

Iedere mestkit die je bij ons bestelt, is voorzien van een uitgebreide instructie, met op de achterkant een vragenlijst. Die vragenlijst ontvangen wij graag ingevuld bij het monster weer retour. Zonder vragenlijst kunnen wij het monster niet verwerken en ook al vraag het even tijd, toch is het belangrijk de vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Lees hieronder wat wij daar mee bedoelen. 

De vragenlijst is opgedeeld in 4 delen;

 1. Algemene informatie
 2. Achtergrondinformatie
 3. Preventieve maatregelen
 4. In te vullen door HippoSupport 
 

Deel 1. Algemene informatie [Altijd invullen!]

Vraag 1 t t/m 3

Van de algemene informatie worden de punten 1 t/m 3 (Naam eigenaar verzorger, Adres en contactgegevens) al vooraf door ons ingevuld. Meestal zul je daar dus niets mee hoeven te doen. Controleer het wel altijd even voor alle zekerheid. Als je de mestkit via iemand anders hebt gekregen (bijvoorbeeld een stalgenootje), dan is het wel belangrijk je eigen gegevens hier in te vullen. Wij gebruiken de gegevens die hier staan namelijk bij het verwerken van het paard (en de uitslag) in ons systeem en voor het communiceren van de uitslag.

Vraag 4 – Naam paard
Wij vragen om de volledigde (officiéle) naam én eventuele bijnamen, om te voorkomen dat paarden dubbel (maar onder een andere naam) in het systeem komen, te staan en de historie dus over “verschillende” paarden verdeeld is. Die historie is belangrijk voor onze advisering. 

Vraag 5 – Geboortedatum paard
De geboortedatum van het paard is van belang bij het interpreteren van resultaten, het verstrekken van een advies en het signaleren van potentiële afwijkingen. Sommige parasieten (zoals bijvoorbeeld spoelworm) komen vooral voor bij jonge dieren (3/4 jaar) of bij oude paarden. Als wij een spoelworminfectie aantreffen bij een 7 jarige, kan dit een teken zijn van een onderliggend gezondheidsprobleem. Als wij de leeftijd niet kennen, kunnen wij dit niet signaleren en rapporteren. Daarnaast is de geboortedatum voor ons een controlemiddel om zeker te weten om welk paard het gaat. Vul deze dus altijd in op de vragenlijst, ook als het paard al bekend is.

Vraag 6 – Levensnummer
Het levensnummer is een uniek nummer wat je terug kunt vinden in het paspoort. Dit nummer is voor ons belangrijk om zeker te weten om welk paard het gaat. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat monsters van paarden onder verschillende namen worden ingestuurd, zelfs met verschillende geboortedata, terwijl het toch over hetzelfde paard gaat. 

Vraag 7 – Ras van het paard
Dit gegeven gebruiken wij bij het interpreteren van resultaten van het onderzoek én voor het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten. Zo lijkt het op basis van de huidige inzichten namelijk dat Friese paarden in verhouding vaker een lintworminfectie hebben dan andere rassen, of dat Tinkers vaker bloedworminfecties hebben. Die inzichten zijn erg waardevol als het gaat om preventie en bij onze advisering.

Vraag 8 – Datum waarop het monster is verzameld
Deze datum is belangrijk omdat monsters soms wat langer onderweg kunnen zijn. Als wij zien dat een monster “oud” is, controleren wij eerst of het nog wel geschikt (en dus betrouwbaar) is, voordat wij het onderzoek uitvoeren. Daarnaast kunnen wij de datum gebruiken om te interpreteren wat wij zien onder de microscoop en of dat “logisch” is of niet. 

Vraag 9 en 10 – Wanneer en waarmee is er voor het laatst ontwormd
Deze informatie is voor ons erg belangrijk als het gaat om het interpreteren van wat wij zien onder de microscoop en of dat “logisch” is ten opzichte van wat wij verwachten. Aan de hand daarvan kunnen wij potentiële problemen signaleren en onze advisering aanpassen aan de hand van wat wij aangetroffen hebben. Daarnaast leggen wij deze gegevens vast om een compleet beeld van de historie op te bouwen. Deze gegevens komen op het rapport terecht en dit wordt vaak gebruikt door dierenartsen om een wormbestrijdingsadvies te bepalen. 

Vraag 11 – De uitslag doorgeven aan je dierenarts
Wij sturen de uitslag graag voor je door naar je eigen dierenarts. Wij doen dat uit privacy overweging alleen als daar expliciet om gevraagd wordt. Geef dat daarom altijd aan, bij ieder monster dat je instuurt, ookal heb je dat in het verleden als eens gedaan.