Recht op retour (herroepingsrecht of bedenktermijn)

 • Is het recht op retour (bedenktermijn of herroepingsrecht) ook van toepassing op mestonderzoek?

Nee, de producten in de categorie mestonderzoek (individuele mestkits en groeps- en stalpakketten) worden volgens specificaties van de consument vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, en/of zijn duidelijk voor de opdrachtgever bestemd en zijn derhalve uitgesloten van het recht op retour. 

 • Ik heb mijn bestelling ontvangen, maar ik heb het verkeerde besteld. Wat nu?

Ontdek je na ontvangst van je bestelling dat je het verkeerde hebt besteld? Bijvoorbeeld een groeps- of stalpakket in plaats van individuele mestkits? Neem dan even contact met ons op, dan kijken wij samen hoe wij dit het beste op kunnen lossen, zonder onnodige kosten voor (retour)zendingen te maken. 

Verpakken en opsturen van mestmonsters

 • Verpakken van monsters in de individuele mestkits

Mestmonsters vallen voor de wet onder Biologische monsters van categorie B. Dat betekent dat het per post versturen van deze monsters alleen mag als aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (UN3373 en P650) wordt voldaan. Daarnaast is het vereist dat de monsters geschikt zijn voor onderzoek zodra ze bij ons in het lab binnenkomen en ook daarvoor zijn er enkele eisen aan het verpakken van de monsters. Onze individuele mestkits en groeps- en stalpakketten zijn zó samengesteld, dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer de meegeleverde instructies worden opgevolgd. Onderstaand de meestegestelde vragen over het verpakken van de monsters. 

Heel kort samengevat worden individuele monsters als volgt verpakt; 

 1.  1 a 2 balletjes mest in de meegeleverd handschoen
 2. Handschoentje dichtknopen
 3. Handschoentje samen met het meegeleverde absorptievelletje in de safetybag
 4. Lucht uit de safetybag drukken
 5. Safetybag dichtplakken (witte beschermlaagje eraf halen en dichtplakken)
 6. Safetybag (met het monster erin) tussen het meegeleverde kartonnen inlegvel plaatsen
 7. Kartonnen inlegvel (met de safetybag ertussen) samen met de ingevulde vragenlijst in de retourenvelop

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over het verpakken van de individuele monsters. 

 • Kan ik een mestmonster ook in een gewone envelop opsturen?  – Nee, monsters mogen alleen verpakt en opgestuurd worden in de door ons verstrekte verpakkingsmaterialen, volgens de door ons meegeleverde instructies.
 • Moet ik de Safetybag dichtplakken? – Ja, dat is verplicht volgens de P650 verpakkinseisen. Wanneer de safetybag namelijk niet is dichtgeplakt, bestaat het risico dat mest/mestwater uit de safetybag lekt en dit op de overige post en de postbezorger komt en dat willen wij graag voorkomen.
 • Kan ik het monster zonder handschoentje (of een zakje) in de safetybag doen? – Nee, de P650 verpakkingseisen schrijven voor dat het monster in een “primaire” verpakking moet zitten. Dit is het handschoentje, of een ander zakje. Deze moet dichtgeknoopt zijn. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat het monster direct in contact komt met het absorptievel. Hierdoor droogt het monster namelijk uit, waardoor het niet meer geschikt is voor onderzoek.
 • Is het absorptievelletje verplicht? – Ja, dit velletje is verplicht volgens de P650 verpakkingseisen. Dit velletje zorgt ervoor dat als er toch wat vocht uit de primaire verpakking (het handschoentje of een zakje) lekt, dat deze opgevangen wordt. Zorg wel dat het monster in een dichtgeknoopt handschoentje (of zakje) zit en dat het monster dus niet direct in contact komt met het absorptievel. Hierdoor droogt het monster namelijk uit, waardoor het niet meer geschikt is voor onderzoek.
 • Hoeveel mest moet ik opsturen? – Van een normaal paard hebben wij aan 1 of 2 balletjes mest genoeg. Van pony’s is dat 3/4 balletjes. Past het niet fatsoenlijk in hetmeegeleverde handschoentje? Dan heb je teveel mest verzameld. 
 • Kan ik het monster ook zonder de safetybag op sturen? – Nee, de Safetybag is speciaal gemaakt voor het versturen van Biologische monsters. Wanneer de safetybag op de juiste manier wordt dichtgeplakt, is deze vloeistofdicht en kan er dus geen vloeistof lekken. Daarnaast is het gemaakt van een zeer sterk plastic, dat getest is op hoe stevig het is.
 • Is het kartonnen velletje verplicht? – Ja, dit kartonnen velletje is verplicht. Dit kartonnetje zorgt ervoor dat de safetybag niet lek kan raken wanneer er iets scherps van buitenaf de safetybag zou doorboren (en dat gebeurt een enkele keer nog wel eens). 
 • Moet het kartonnen velletje in de Safetybag? Nee, het kartonnen velletje gaat niet IN de safetybag, maar EROMHEEN. 
 • Hoe vers moet de mest zijn? – De mest moet zo vers mogelijk zijn. Stuur daarom alleen mest op die op dezelfde dag isverzameld. Lukt het onverhoopt niet de mest nog dezelfde dag te versturen? Bewaar het monster dan koel en stuur het de volgende dag op. 
 • Wanneer kan ik de mest opsturen? – Stuur monsters niet later dan op donderdag op. 
 • Moet ik de vragenlijst altijd invullen? – Ja, om het monster te kunnen verwerken, hebben wij een ingevulde vragenlijst nodig. Als het paard bekend is bij ons, dan hoeven de achtergrondinformatie en preventieve maatregelen alleen ingevuld te worden als er iets is gewijzigd. De gegevens zijn essentieel voor het juist interpreteren van de resultaten en het verstrekken van ons advies. Daarnaast zijn de gegevens vereist om te controleren om welk paard het gaat, zodat wij er zeker van zijn dat wij de uitslagen koppelen aan het juiste paard. Monsters zonder (compleet ingevulde) vragenlijst kunnen niet worden verwerkt. Pas als de gegevens zijn aangeleverd, kunnen deze monsters worden verwerkt. Dit zorgt voor de nodige vertraging in de verwerking.  

Verpakken van monsters in de groeps- en stalpakketten

Mestmonsters vallen voor de wet onder Biologische monsters van categorie B. Dat betekent dat het per post versturen van deze monsters alleen mag als aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (UN3373 en P650) wordt voldaan. Daarnaast is het vereist dat de monsters geschikt zijn voor onderzoek zodra ze bij ons in het lab binnenkomen en ook daarvoor zijn er enkele eisen aan het verpakken van de monsters. Onze individuele mestkits en groeps- en stalpakketten zijn zó samengesteld, dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer de meegeleverde instructies worden opgevolgd. Onderstaand de meestegestelde vragen over het verpakken van de monsters. 

Heel kort samengevat worden groeps- en stalpakketten als volgt verpakt; 

 • Vul de meegeleverde buisjes tot iets onder de rand met verse mest
 • Draai de dop op het monster
 • Plak het ingevulde etiket op het buisje (goed aandrukken)
 • Doe dit voor alle monsters
 • Vul op de vragenlijst de paarden (en bijbehorende gegevens) op de vragenlijst in. 
 • Doe de monsters samen met een absorptievelletje in de safetybag (er kunnen maximaal 14 buisjes in 1 safetybag)
 • Sluit de safetybag door de witte plaklaag te verwijderen de safetybag dicht te plakken
 • Doe de safetybag(s) met monsters samen met de ingevulde vragenlijst(en) in de verzenddoos
 • Sluit de duis met de meegeleverde sticker

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over het verpakken van de individuele monsters. 

 • Kan ik de buisjes uit het groeps- of stalpakket in delen insturen voor onderzoek? – Nee, de groeps- en stalpakketten zijn bedoeld om in 1 keer de monsters te verzamelen en in te sturen voor onderzoek. Alleen dan kunnen wij deze pakketten voor dit scherpe tarief aanbieden. Wanneer niet alle monsters in 1 keer worden ingestuurd, dan geldt een toeslag, welke kan op lopen tot € 4,30 per monster. 
 • Moet de hele vragenlijst ingevuld worden? – Ja, zowel alle contactgegevens (bovenin), als de gegevens van de paarden moeten ingevuld worden. Ook als de paarden al bij ons bekend zijn. Pakketten zonder (ingevulde) vragenlijst worden niet verwerkt. Pas als de gegevens zijn aangeleverd wordt het pakket verwerkt. Hierdoor loopt de verwerking vertraging op.
 • Een of meer paarden hebben bijnamen, hoe vermeld ik deze op de vragenlijst en monsterbuisjes? – Zorg altijd dat de naam op het monsterbuisje en de vragenlijst overeen komt. Vermeld altijd de officiële naam en eventuele bijnamen. 
 • Alle paarden staan op de vragenlijst, maar niet van alle paarden wordt een monster ingestuurd. Wat moet ik nu doen? – Het aantal monsterbuisjes dat wordt ingestuurd, moet overeenkomen met het aantal paarden dat op de lijst staan EN er mogen alleen namen op de vragenlijst staan waar ook monsters voor worden ingestuurd. Streep dus alle namen door waarvoor geen monster wordt ingevuld. 
 •  Ik heb een groepspakket van 5 besteld, maar ik stuur maar 4 monsters op, kan dat? – Nee, de groeps- en stalpakketten zijn bedoeld om in 1 keer de monsters te verzamelen en op te sturen voor onderzoek. Wanneer minder monsters worden ingestuurd geldt een toeslag van €4,30 per monster. Uiteraard kan het resterende monsterbuisje bij een later onderzoek worden meegestuurd.