Als je mestkits of een groeps- of stalpakket hebt besteld in onze webshop, dan ontvang je hierbij altijd uitgebreide instructies voor het verzamelen, verpakken en versturen van de monsters.

In het laboratorium doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat de binnengekomen monsters met de juiste zorg worden verwerkt en onderzocht, zodat de betrouwbaarheid van het onderzoek en ons advies geborgd zijn. Het is daarom belangrijk dat bij het verzamelen, verpakken en versturen van de monsters volgens onze instructies goed opgevolgd worden. Wanneer dat niet gebeurt, kan dat ten koste gaan van de betrouwbaarheid van het onderzoek en het advies.

Mestmonsters vallen onder Categorie B Biologische monsters en die mogen alleen per post worden verzonden als aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (UN3373 en P650) wordt voldaan. Door onze instructies goed op te volgen, wordt aan al deze regels voldaan. Wanneer de instructies niet nauwgezet worden opgevolgd, bestaat de kans dat het monster niet meer geschikt is voor onderzoek als het bij ons binnen komt.

De belangrijkste tips voor het opsturen van mestmonsters op een rijtje;

  • Volg de instructies voor het verzamelen, verpakken en versturen van de monsters nauwgezet op;
  • Stuur geen (te) natte monsters in. Dit kan de betrouwbaarheid negatief beïnvloeden;
  • Stuur monsters niet later op dan op donderdag (met de post van die dag) om te voorkomen dat ze pas na het weekend bij ons worden bezorgd wanneer er vertraging is bij PostNL;
  • Vul de op de vragenlijst voor zowel de individuele mestkits als de groeps- en stalpakketten de gegevens van de paarden altijd zo compleet mogelijk in. Dit voorkomt vertraging in de verwerking;
  • Controleer altijd of de vragenlijst bijgevoegd is voordat je de doos of de envelop op de post doet;
  • Maak alleen gebruik van PostNL voor de verzending van mestkits of pakketten;
  • Gebruik alleen de door ons verstrekte verpakkingsmaterialen. Heb je deze niet meer, of zijn ze niet meer bruikbaar, neem dan contact met ons op;
  • Controleer op onze website altijd of er gewijzigde openinstijden zijn in verband met vakanties of feestdagen;

Gaat opsturen ten koste van de kwaliteit van het monster en de betrouwbaarheid van de uitslag?
Een veelgehoorde misvatting is het idee dat bij het opsturen van een mestmonster de kwaliteit terugloopt en dat de uitslag daardoor minder betrouwbaar zou zijn. Wij hebben dit uiteraard uitgebreid in de praktijk onderzocht en zoals gezegd; het gaat hier om een ernstige misvatting. Als de meegeleverde instructies nauwgezet worden opgevolgd en de monsters goed worden verpakt, en op tijd worden ingezonden, dan is er absoluut geen enkel risico dat de kwaliteit van het monster terugloopt tijdens de postbezorging. Onze ervaring is dat uitspraken dat dit wel ten kosten zou gaan van de kwaliteit, doorgaans gebaseerd zijn op onvoldoende feitelijke en inhoudelijke/praktijk kennis en/of een tegengesteld belang.