Houdbaarheid van de mestkits en groeps- en stalpakketten

  • Waarom zit er een houdbaarheidsdatum op de mestkits en de groeps- en stalpakketten?

Onze prijsstelling is gebaseerd op alle relevante kosten die wij maken voor het opsturen van de materialen en het uitvoeren van de onderzoeken, zoals personeelskosten, energiekosten en materiaalkosten. In recente jaren zijn wij geconfronteerd met stijgingen van de energiekosten en is de inflatie sterk toegenomen. Het is lastig om een potentiele  toename van de kosten in onze prijzen door te rekenen en te voorkomen dat onze klanten teveel betalen als de verwachte kostenstijging niet gebeurt. Wij hebben er voor gekozen de prijzen scherp te houden en een houdbaarheidsdatum toe te passen. Dat betekent natuurlijk niet dat de mestkit of het pakket niet meer te gebruiken is als de houdbaarheidsdatum verstreken is. Sterker nog, het pakket of de mestkit kan nog gewoon gebruikt worden, het onderzoek wordt nog gewoon uitgevoerd, maar het kan zijn dat wij een kleine toeslag in rekening brengen. Wil je hier meer over weten, neem dan vooral contact met ons op; klik hier

  • De houdbaarheidsdatum van mijn mestkit/groeps- of stalpakket is verlopen. Wat nu?

Wij willen hier vooral zo flexibel mogelijk mee omgaan. Een beperkte overschrijding van de houdbaarheidsdatum is geen probleem.Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan kan het pakket of de mestkit gewoon gebruikt worden. Het kan alleen zijn dat wij een kleine toeslag in rekening brengen. Hoeveel de toeslag is, hangt af van hoe oud de mestkit/het pakket is en de eventuele prijsaanpassing sinds de aanschaf. Neem vooral van te voren even contact met ons op als je hier vragen over hebt; klik hier

  • Hoeveel is de toeslag als de houdbaarheidsdatum van mijn mestkit/groeps- of stalpakket is verlopen?

Van te voren is lastig te zeggen of er toeslag van toepassing is en zo ja, hoeveel dat is. Wij willen hier vooral zo flexibel mogelijk mee omgaan. Hoeveel de toeslag is, hangt af van hoe oud de mestkit/het pakket is en de eventuele prijsaanpassing sinds de aanschaf. Neem vooral van te voren even contact met ons op als je hier vragen over hebt; klik hier