Je bekijkt nu Wie mag er een wormkuur voorschrijven in Nederland?

Wie mag er een wormkuur voorschrijven in Nederland?

Waarom verwijst HippoSupport altijd naar de eigen dierenarts?

Daar kunnen wij heel kort op antwoorden: wij werken conform het advies van de koepelorganisatie voor dierenartsen (KNMvD) over het uitvoeren van wormonderzoek en het verstrekken van wormbestrijdingsadviezen en wormkuren. Dat is natuurlijk wat te kort door de bocht dus daarom leggen wij het graag uit.

Door decennialang blind te ontwormen, zien veel paardeneigenaren wormmiddelen als een onschuldig middel. Helaas is niets minder waar. Wormmiddelen kunnen bijvoorbeeld de nodige bijwerkingen veroorzaken voor mens en dier, sommige middelen zijn niet geschikt voor (jonge) veulens en huisdieren zoals honden en katten kunnen zeer ernstige bijwerkingen krijgen als zij gemorste wormpasta binnen krijgen. Kortom; het geven van een wormkuur is niet zonder risico’s. Een ander belangrijk aspect als het gaat om het ontwormen, is dat er naast de uitslag van mestonderzoek nog verschillende factoren een rol spelen bij het bepalen welke wormkuur op dat moment het beste is voor het paard. Denk hierbij aan de wormresistentie, de medische historie van het paard, de preventieve maatregelen die genomen worden, de manier waarop het paard gehouden wordt, het weidemanagement, het aantal dieren op de locatie en de wormbelasting. Dit zijn allemaal zaken die alleen op een juiste manier kunnen worden ingeschat door degene die ook daadwerkelijk het paard kent en minimaal 1 keer per jaar ziet; jouw eigen dierenarts.

De koepelorganisatie van dierenartsen (KNMvD) die ook verantwoordelijk is voor het opstellen van richtlijnen voor dierenartsen is hier heel duidelijk in.

Wormonderzoek mag uitgevoerd worden door anderen dan dierenartsen, zij mogen hier echter geen advies aan koppelen. De dierenarts mag de uitslag van deze onderzoeken mee laten wegen in zijn advies, maar hij blijft zelf verantwoordelijk voor de afgifte van zijn medicijnen en de onderbouwing hiervoor.

De dierenarts die ontwormingsmiddelen afgeeft moet op de hoogte zijn van de omstandigheden waaronder de dieren worden gehouden. Hierbij moet gelet worden op de huisvesting, het aantal dieren en de wormbelasting. Afgifte van ontwormingsmiddelen (URA) mag dus niet alleen op basis van mestonderzoek, ook niet wanneer dit is uitgevoerd door anderen dan dierenartsen. Op basis van de combinatie van kennis baseert de dierenarts zijn ontwormingsadvies en geeft hij de ontwormingsmiddelen af. Door het tuchtcollege is in 2011 bepaald dat de dierenarts minimaal eenmaal per jaar een bezoek aan het bedrijf moet afleggen voor afgifte van een URA middel.

De parasietenwijzer geeft handvatten bij ontwormingsadvies. Kijk voor meer informatie op www.parasietenwijzer.nl

Bron: KNMvD 26 april 2016