Is het opsturen van mest wel betrouwbaar?

Gaat het opsturen van een mestmonster niet ten kosten van de kwaliteit? Is de uitslag dan nog wel betrouwbaar?

Een vraag die wij nog wel eens horen. Mits het gaat om een vers monster dat nog dezelfde dag wordt verstuurd, gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van het monster. De uitslag is zeker nog betrouwbaar. Uit de praktijk blijkt dat een mestmonster zelfs na enkele dagen nog voldoende betrouwbaar is. Een vereiste hierbij is natuurlijk wel dat het op de juiste wijze bewaard wordt, zeker als de buitentemperatuur hoog is.

Hieronder zie je de resultaten van een praktijkonderzoek dat wij bij HippoSupport hebben gedaan. Gedurende 1 week is de mest van een paard met een bloedwormbesmetting onderzocht. De mest van het paard werd bij kamertemperatuur bewaard en iedere dag werd een nieuw monster van deze mesthoop genomen en onderzocht. Op dag 0 werd een EPG van 975 vastgesteld en zelfs na een week werd nog steeds een vergelijkbare besmetting gevonden (EPG 1000).

EPG ontwikkeling gedurende de tijd