Je bekijkt nu Waarom doe je mestonderzoek?

Waarom doe je mestonderzoek?

Als paardeneigenaar hebben we veelal de neiging om te schrikken als blijkt dat ons paard wormen heeft. Dat is niet altijd nodig. Net als in de vrije natuur, hebben onze paarden eigenlijk allemaal te maken met wormen. Dat hoeft niet erg te zijn, als er maar sprake is van een gezonde balans én dat je als eigenaar wéét wat er speelt. Doordat onze paarden niet op een volledig natuurlijk manier gehouden worden, al doen wij als paardeneigenaren nog zo onze best, is die balans soms verstoord en kan het zijn dat er ingegrepen moet worden. Daarbij is het altijd van belang om de balans te vinden tussen enerzijds het paard de kans te geven een wormbesmetting zelf te bestrijden en/of zijn natuurlijke weerstand op te bouwen en anderszijds in overleg met je eigen dierenarts in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is.  Goede monitoring is daarbij wel vereist. Dit kun je doen door het uitvoeren van mestonderzoek.

Er is nog een andere, ondergeschikte, reden waarom je mestonderzoek uit zou moeten voeren; al weer enige jaren geleden is de wetgeving in Nederland aangepast en zijn wormkuren alleen nog maar op recept bij de dierenarts verkrijgbaar. Veel dierenartsen stellen daarbij het uitvoeren van mestonderzoek verplicht.

Mestonderzoek bij paarden is dan ook een essentieel onderdeel van het gehele wormmanagement. Daarnaast levert mestonderzoek een belangrijke bijdrage als het gaat om:

 • Bestrijden van wormresistentie
 • Inzicht in mogelijke wormbesmettingen op dat moment bij je paard
 • Tijdig inzicht in de groei van een bestaande besmetting en eventuele herbesmetting
 • Grip op het wormmanagement van het paard
 • Inzicht in de gevoeligheid voor wormbesmettingen van je paard
 • Inzicht in de besmettingsdruk van de leefomgeving van je paard
 • Gericht ontwormen, juiste middel tegen de juiste wormsoort
 • Inzicht in de natuurlijke weerstand van je paard
 • Voorkomen van schijnveiligheid door “blind ontwormen”
 • Inzicht in de effectiviteit van een gegeven ontwormkuur
 • Inzicht in de effectiviteit van preventieve maatregelen

In de strijd tegen wormen en wormresistentie is mestonderzoek onmisbaar. Op basis van mestonderzoek kan (in samenwerking met de dierenarts) afgestemd worden hoe het beste omgegaan kan worden met het ontwormen. HippoSupport wil een significante bijdrage leveren in de strijd tegen wormresistentie en heeft als doelstelling het regelmatig uitvoeren van mestonderzoek laagdrempelig te maken, door middel van scherpe tarieven, betrouwbaar advies en een flexibele en snelle dienstverlening.

In het onderstaande filmpje wordt het belang van mestonderzoek nog eens simpel uitgelegd. Zet je geluid wel even hard.