Is het verstandig een mengmonster op te sturen?

Wij krijgen een enkele keer nog wel de vraag of het ook mogelijk is om een mengmonster in te sturen voor onderzoek.

Bij Hipposupport zijn wij geen voorstander van mengmonsters. Dat heeft 2 redenen;

  1. De betrouwbaarheid van de uitslag van een mestmonster is beperkt. Dat komt omdat het essentiëel is dat van alle paarden evenveel mest wordt aangeboden voor onderzoek en vervolgens moet deze in de exacte verhouding worden geprepareerd. Dat is nagenoeg onmogelijk.
  2. Daarnaast is onze ervaring tot nu toe dat bij het toepassen van mengmonsters juist paarden onnodig ontwormd, of dat paarden juist niet ontwormd worden terwijl dit wel nodig was.

De vraag om mengmonsters te doen wordt in veel gevallen gesteld vanwege de kosten van individuele mestonderzoeken. Onze ervaringen tot nu toe zijn echter dat mestonderzoek op mengmonster in combinatie met eventuele ontworming daarna vaak niet goedkoper is, maar juist duurder.

Neem gerust contact met ons op als je hier verdere vragen over hebt.