Je bekijkt nu Wat is mestonderzoek?

Wat is mestonderzoek?

Mestonderzoek wordt ook wel wormonderzoek, wormei-telling of wormtelling genoemd. In dit artikel noemen we het voor het gemak mestonderzoek.

Mestonderzoek is een van de belangrijkste hulpmiddelen waarmee je kunt vaststellen of een paard wormen heeft. De mest van het paard wordt onderzocht op de aanwezigheid van wormeitjes. Deze wormeitjes zijn de eitjes van wormen (parasieten) die het paard kan hebben.

Er zijn in principe twee soorten technieken die kunnen worden toegepast bij mestonderzoek;

  1. McMaster methode
  2. Overige methoden

Hoe deze technieken precies werken leggen we in dit artikel verder uit.

McMaster Methode
De McMaster methode is de meest toegepaste techniek. De techniek is gebaseerd op het principe dat de eitjes van parasieten in de mest gaan drijven wanneer je de mest oplost in een zware vloeistof. Met de McMaster methode kun je snel en betrouwbaar een kwantitatieve uitslag krijgen voor de belangrijkste parasieten bij paarden. De volgende wormeitjes kunnen met de McMaster methode worden gevonden;

In het geval van de lintworm en aarsworm is het wel belangrijk om wat nuancering te geven. Als er eitjes van deze wormsoorten in de mest zitten, dan kun je die dus vinden tijdens het mestonderzoek. Het is echter voor de aarsworm niet gebruikelijk dat deze eitjes in de mest terecht komen, omdat deze hun eitjes niet in de darmen van het paard leggen, maar rondom de anus van het paard. Voor de lintworm is het helemaal een apart verhaal. Deze legt heel onregelmatig eitjes en daardoor is een lintworminfectie met dit type mestonderzoek lastiger aan te tonen. Als er lintwormeitjes in de mest zitten, dan zijn ze met deze methode goed aan te tonen. De lintworm scheidt de eitjes uit in eipakketjes, (geledingen), wat het meeste lijkt op kleine rijstkorreltjes, die met het blote oog waarneembaar zijn. Voor meer informatie over de verschillende wormsoorten kun je terecht op de pagina`s over deze wormsoorten.

Naast deze verschillende soorten wormeitjes, kun je nog veel meer aantreffen in de mest. Denk hierbij aan, pollen, plantaardig materiaal, soms ook een mijtje en natuurlijk zand.

Hieronder wat afbeeldingen van wat je zoals kunt aantreffen tijdens mestonderzoek dat is uitgevoerd met behulp van de flotatietechniek.

 Veulenwormei  Bloedwormei  Bloedwormei  Bloedwormlarve
 Lintwormei  Mijt  Spoelwormei Spoelwormei

 

Overige methoden
Omdat met de McMaster niet alle soorten parasieten kunnen worden aangetoond, kan het soms nodig zijn een andere methode toe te passen. De meest relevante methoden zijn de Baermann methode, die wordt gebruikt om longwormen te vinden en de (gemodificeerde) Dorsman methode, waarmee gezocht wordt naar leverboteitjes.
Speciaal voor het aantonen van aarswormeitjes, bestaat er nog de zogeheten cellotapetest. Daarmee wordt een afdruk genomen van rond de anus van het paard, op zoek naar de eitjes van de aarsworm. HippoSupport voert al deze aanvullende methoden ook uit in het eigen laboratorium.