Je bekijkt nu Mestbult keren

Mestbult keren

Met de toenemende wormresistentie bij paarden, wordt het steeds belangrijker om de focus te verleggen naar preventie van worminfecties. Door preventieve maatregelen te nemen, wordt de noodzaak om te ontwormen minder en kan de snelheid waarmee resistentie ontstaat/toeneemt worden afgeremd. Als je de mest van je eigen paarden gebruikt om je weiland te bemesten, dan is het goed om daar even bij stil te staan. Dat kun je namelijk niet zomaar doen, zonder het risico te lopen dat je het probleem verergert.

Het warmste punt van de mesthoop bereikt temperaturen van boven de 40 graden door het rottingsproces dat plaatsvindt. In dergelijke temperaturen kunnen de wormeitjes en de larven niet overleven. Het probleem is alleen, dat de buitenkant van de mesthoop een stuk kouder is en daar is het juist een ideale temperatuur voor de eitjes en de larves. Om alle eitjes en larves te doden, moet de mesthoop dus enkele keren worden gekeerd, zodat ook de eitjes en larves op de minder hete plaatsen worden gedood. Met de mestvork de mestbult op en keren die hoop dus! Natuurlijk wil je ook graag weten of je inspanningen effectief zijn. Een extra reden om regelmatig mestonderzoek bij je paarden uit te laten voeren. Alleen dan ben je echt in control op het gebied van het wormmanagement van je paarden.