Je bekijkt nu Mestonderzoek in de winter
Mestonderzoek in de winter

Mestonderzoek in de winter

Vertel HippoSupport, wat heb je deze winter allemaal gevonden?
Wie ons al wat langer kent, weet dat wij al jaren roepen dat mestonderzoek in de winter zéker niet zinloos is, maar dat het wel belangrijk is hoe de uitslag geïnterpreteerd wordt. In dit artikel lees je daar meer over: klik hier

Om te laten zien dat onze uitspraken echt gebaseerd zijn op de praktijksituatie, hieronder wat confronterende feiten en getallen over de afgelopen weken;

In januari bevatte maar liefst 74% van de monsters die bij ons binnen kwamen een worminfectie! Als we dat vergelijken met de voorgaande maanden, dan is dat een forse toename, want in november en december lag dat % rond de 50%. Op basis van deze cijfers ligt het voor de hand om te denken dat de wormen in januari dus veel actiever zijn dan de voorgaande maanden, maar dat klopt niet. Bij HippoSupport adviseren wij de paardeneigenaren die jonge dieren hebben, of dieren die gevoelig zijn gebleken voor worminfecties, ook in de winter te laten controleren middels mestonderzoek. Naar verhouding ontvingen wij in januari dan ook veel meer monsters van jonge en/of gevoelige dieren voor onderzoek. Dat verklaart waarom het % zo gestegen is in januari.

Als we kijken naar de zware infecties (EPG boven de 500) kunnen we nog een verdere verdeling maken. Van de worminfecties met een zware worminfectie, bevatte maar liefst 7% een worminfectie met een EPG boven de 2000!

Het is interessant om te kijken naar wat voor worminfecties er dan gevonden worden. Veel dierenartsen adviseren om in de winter eenmalig te ontwormen met Equest Pramox, ook als de uitslag van het mestonderzoek daar geen aanleiding toe geeft. In de praktijk zien wij echter dat dit heel vaak vrij vertaald wordt naar “blind” ontwormen met Equest Pramox in de winter. Bij HippoSupport staan wij achter het advies dat veel dierenartsen geven, maar dan wel nadat er mestonderzoek is gedaan. En dat heeft een hele belangrijke reden. Deze wormkuur is namelijk niet effectief tegen spoelworm, dus is het interessant te weten of deze ook in de winter gevonden worden. Als er een worminfectie gevonden wordt, is het dus interessant om te weten in hoeveel % van de gevallen het om een spoelworminfectie gaat, want deze zou namelijk gemist worden als er “blind” ontwormd zou zijn. In januari is dit percentage zelfs het hoogste in de afgelopen 12 maanden! Het is belangrijk om te realiseren dat de spoelworm een zeer schadelijke parasiet is en dat deze door blind ontwormen in de winter dus gemist kan worden, met alle risico’s van dien. Dat is dan ook de reden dat wij bij HippoSupport wel achter het advies om 1 keer Equest Pramox in de winter staan, maar dan wel nádat er mestonderzoek is gedaan, zeker in het geval van jonge dieren (<5jaar).